White-tailed Kite
White-tailed Kite

(Elanus leucurus)

Texas, March 2011