White-tailed kite
White-tailed kite
Texas, March 2011