Bathing Juvenile White Ibis
Bathing Juvenile White Ibis

(Eudocimus albus)

Texas, March 2011