Egyptian Goose
Egyptian Goose
Tanzania, February 2016