Thomson's Gazelle
Thomson's Gazelle
Tanzania, February 2016