Thomson's Gazelle
Thomson's Gazelle
Tanzania, March 2017